Na změnu stanov bytových družstev je čas jen do 31. prosince 2021. Co vše se změní?

Novely občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, které začaly platit 1. ledna 2021, stanovují bytovým družstvům povinnost uvést své stanovy do souladu s těmito novelami do jednoho roku od data účinnosti, tedy do 1. 1. 2022. Je tedy nejvyšší čas na členskou schůzi a pozvání notáře.

Většina družstev prováděla větší revizi stanov v roce 2014, kdy vstoupil v účinnost také nový občanský zákoník. Od té doby se ale mnoho změnilo, a tak zákony týkající se i provozu bytových družstev, byly během těch sedmi let doplněny a původně nejasné termíny upřesněny.

Protože zákon je vyšší právní normou než stanovy, mohlo by se stát, že se některá družstva řídící se svými stanovami dostanou poté, co novely zákonů vstoupí v účinnost, do problémů se svými členy. Proto je třeba do stanov implementovat nová zákonná ustanovení. Jsou to zejména tato.

Hlasování formou per rollam
Epidemiologická situace v uplynulém roce jednoznačně ukázala, jak užitečné až nezbytné je mít ve stanovách správně nastaveno hlasování per rollam, při němž členové družstev schválí usnesení a konkrétní návrhy, například plánu prací na další období, písemně svým podpisem, aniž by se potkali s ostatními.

Pokud by přišly další epidemiologické vlny, nemusí již zákonodárce distanční hlasování plošně nařídit, neboť tuto možnost nyní připouští zákon. Družstvům tak lze jen doporučit, aby se na případné další uzávěry připravila sama.

Povinnost určení běžné údržby a drobných oprav
Ve stanovách musí být od ledna příštího roku také rozsah běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním družstevního bytu. Družstva tento rozsah mnohdy určovala dalšími vnitřními předpisy, nicméně dle novelizované právní úpravy je potřebné přenést tuto úpravu přímo do stanov.

Spolu s běžnou údržbou mají stanovy bytových družstev nově povinně obsahovat i okolnosti, za nichž lze stavebně upravovat družstevní byt a dům.

Nájem družstevního bytu
Pro nájem družstevního bytu se nově kromě ustanovení zákona o obchodních korporacích (§ 741–747) použijí ustanovení občanského zákoníku o nájmu bytu, dále ustanovení o běžném nájmu a nájmu prostor sloužících k podnikání (§ 2235 a další). K tomu mohou družstva samozřejmě přidat svá vlastní ustanovení, která však nesmí být v rozporu s těmito zákonnými normami.

Další nutné změny ve stanovách
Ke svolání členské schůze družstva již postačí zveřejnění na jeho informační desce, nemusí tedy být na webových stránkách. Pozvánku lze zaslat pouze v elektronické podobě. Při vyloučení z bytového družstva se postižený může rovnou obrátit na soud.

Členové bytového družstva si mohou rozdělit případný zisk
Ruší se omezení, že člen vedení družstva nemůže odstoupit z funkce v době pro družstvo zřejmě nevhodné. Členové vedení družstva nově nesmějí být společníky nebo členy vedení jiné společnosti se stejným předmětem činnosti.

Představenstvo musí zpřístupnit účetní závěrku členům 15 dní před dnem konání členské schůze.

Povinnost změnit stanovy se týká všech družstev. Pomoci jim může Svaz českých a moravských bytových družstev, který podle uvedených novel zákonů připravil vzorové stanovy pro velká, střední i menší bytová družstva.


 Vyloučením z bytového družstva zaniká právo nájmu k bytu
 Na co si dát pozor při prodeji nebo koupi družstevního bytu
 Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví již nejsou povinností družstva
 Úpravy družstevního bytu konzultujte ještě před jeho koupí
 Jaké výhody a nevýhody přináší bydlení v družstevním bytě? 

Datum publikace článku: 22.10.2021